Tworzenie konta pocztowego


 

Tworzenie kont e-mail na serwerze hostingowym należy rozpocząć od zalogowania się do panelu cPanel. Następnie należy udać się do zakładki E-MAIL -> Konta e-mail.

 

 


 

http://bazawiedzy.sldc.pl/grafika/em1.png

 

 


 

Kolejno należy rozpocząć tworzenie nowego konta e-mail korzystając z przycisku Utwórz. 

Z rozwijalnej listy należy przydzielić domenę, dla której zostanie utworzone konto mailowe. Domyślnie jest to domena główna.

 


 

 


 

Następnie należy uzupełnić dane, o które prosi nas system. Pierwszym z nich będzie podanie  nazwy użytkownika, w naszym przypadku example.

Pełny adres e-mail będzie się składać z nazwy użytkownika oraz domeny.

 


 

  

 


 

Aby utworzyć konto e-mail należy stworzyć hasło, nasz system oferuje generator, który zadba o bezpieczeństwo poczty. Możemy określić zasady, które powinno spełniać nasze hasło.


 

 

 


 

Jeśli już hasło zostało stworzone, należy przejść do przydzielenia miejsca na dysku dla naszej skrzynki mailowej. 

Mamy tutaj dwie możliwości:
-Nieograniczony
-Ograniczony
Następnie możemy wybrać czy system powinien utworzyć podstawowe foldery na skrzynce pocztowej.
Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem Utwórz”.

 


 

 

 


 

W tym momencie konto zostało utworzone, znajduje się ono na liście dostępnych kont. 

 

  • poczta, skrzynka, konto, email, wiadomość, mail, webmail, tworzenie
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Zakup usługi hostingowej z cPanel.

Po zalogowaniu do Panelu klienta SLDC, w zakładce usługi należy wybrać opcję ”Zamów usługi”....

Zarządzanie kontem hostingowym.

By zarządzać kontem hostingowym, należy skorzystać z panelu kontrolnego cPanelW celu zalogowania...

Parkowanie domeny dodatkowej.

W celu zaparkowania domeny zarejestrowanej u innego rejestratora niż SLDC, należy ustawić...

Tworzenie subdomeny.

  W celu utworzenia subdomeny, należy zalogować się do panelu cPanel i przejść do zakładki...

Zwiększenie pakietu hostingowego

W każdej chwili istnieje możliwość zwiększenia pakietu hostingowego, w tym celu należy zalogować...